Tara Noesantara-Sastrajendra

Tara Noesantara-Sastrajendra

Tara Noesantara-Sastrajendra, M.Pd., besar di Surabaya dan kini menetap di Yogyakarta. Esai-esai budayanya banyak dipublikasikan di Jawa Pos dan Surabaya Post. Tulisan-tulisannya pun kerap dijumpai pada bagian prolog buku puisi beberapa penyair muda. Tara juga kerap mentransformasikan cerpen-cerpen atau novel ke dalam bentuk pertunjukan teater pertunjukan mini. Ia juga menggemari seni tari. Hal ini merupakan bakat yang didapatkannya di dalam keluarga. Kegemaran itu semakin diasahnya dengan bergabung dalam Teater Institut dan Teater Nol Surabaya. Ia kerap menghadirkan bentuk baru puisi tari. Untuk yang terakhir ini, ia telah diundang ke beberapa negara. Sejak 2001, ia mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.