Acarya Lian Fe

Acarya Lian Fei

Acarya Lian Fe

1986: Bersarana pada MV Liansheng
2000: Pandita Lokapalasraya
2004: Pandita Dharmaduta
2008: Upasampada Kebiksuan di Seattle, USA; Diabisheka, sebagai Acarya di Seattle
2017: Anggota True Buddha Foundation Bidang Pendidikan